o podujatí

Čo je Girl's Day?

Girl’s Day je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT,
ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci a prepája dievčatá s reálnym svetom IT.

Na Slovensku ho už od roku 2014 zastrešuje občianske združenie Aj Ty v IT.

Cieľom podujatia je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15 – 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka.

A tak IT organizácie, firmy aj univerzity otvárajú v tento deň svoje brány, aby stredoškoláčky na celom Slovensku mohli nahliadnuť do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho sveta a na vlastné oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie dievčat v sektore.

Chceš sa o Girl’s Day dozvedieť viac?
Prečítaj si viac o jeho histórii alebo si pozri galériu predchádzajúcich ročníkov.

Kto Girl's Day založil?

Vyhlásila ho po prvý raz v roku 2011 International Telecomunication Union (ITU), špecializovaná agentúra pôsobiaca pri Organizácii spojených národov (OSN).

Od kedy sa organizuje na Slovensku?

Oslavy začali v roku 2014, kedy sme celkom po prvý raz zorganizovali unikátny kariérny deň pre stredoškoláčky.

Ako prebieha Girl's Day?

Počas podujatia sa stredoškoláčky stretávajú vo firmách či univerzitách, ktoré im pripravia zaujímavý program. Počas pandemickej situácie sledovali online stream zo štúdia.

Povedali o Girl's Day

Kto sme?

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom tiež mottom „Technology has no gender“, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. 

Svojimi aktivitami búrame spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venujeme sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracujeme tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých 11 rokov činnosti prešlo našimi workshopmi, kurzami a akadémia viac ako 42 000 dievčat a žien vo viac ako 30 slovenských mestách. V roku 2020 Aj Ty v IT získalo nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.