Čo je Girl's Day?

Girl’s Day je celosvetový deň žien a dievčat v IT, koná sa každoročne v ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

Podujatie je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci.

Na Slovensku ho už od roku 2014 zastrešuje občianske združenie Aj Ty v IT. Preto tento rok oslavujeme 10. výročie organizácie tohto skvelého podujatia, ktoré prepája dievčatá s reálnym svetom IT.

Cieľom podujatia je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15- 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka.

A tak IT organizácie, firmy aj univerzity otvárajú v tento deň svoje brány, aby stredoškoláčky na celom Slovensku mohli nahliadnuť do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho sveta a na vlastné oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie dievčat v sektore.

Kto Girl's Day založil?

Vyhlásila ho po prvý raz v roku 2011 International Telecomunication Union (ITU), špecializovaná agentúra pôsobiaca pri Organizácii spojených národov (OSN).

Od kedy sa organizuje na Slovensku?

Oslavy začali v roku 2014, kedy sme celkom po prvý raz zorganizovali unikátny kariérny deň pre stredoškoláčky.

Ako prebieha Girl's Day?

Počas podujatia sa stredoškoláčky stretávajú vo firmách či univerzitách, ktoré im pripravia zaujímavý program. Počas pandemickej situácie sledovali online stream zo štúdia.

Povedali o Girl's Day

Kto je Aj Ty v IT?

Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom tiež mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. 

Svojimi aktivitami búrame spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venujeme sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracujeme tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých deväť rokov činnosti prešlo našimi workshopmi, kurzami a akadémia viac ako 30 000 dievčat a žien vo viac ako 30 slovenských mestách. V roku 2020 Aj Ty v IT získalo nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.