Čo je Girl's Day?

Girl’s Day, celosvetový deň žien a dievčat v IT,
koná sa každý rok ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

Podujatie je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Na Slovensku ho už od roku 2014 zastrešuje občianske združenie Aj Ty v IT.

Jeho cieľom je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15- 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka.

A tak IT organizácie, firmy aj univerzity otvárajú v tento deň svoje brány, aby stredoškoláčky na celom Slovensku mohli nahliadnuť do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho sveta a na vlastné oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie dievčat v sektore.

Čo je Girl's Day?

Podujatie, ktoré je súčasťou celosvetových osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v informačných technológiách.

Kto Girl's Day založil?

Vyhlásila ho po prvý raz v roku 2011 International Telecomunication Union (ITU), špecializovaná agentúra pôsobiaca pri Organizácii spojených národov (OSN).

Od kedy sa organizuje na Slovensku?

Oslavy začali v roku 2014, kedy sme celkom po prvý raz zorganizovali unikátny kariérny deň pre stredoškoláčky.

Ako často?

Koná sa každoročne vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci.

Čo je jeho súčasťou?

Počas podujatia sa stredoškoláčky stretávajú vo firmách alebo počas pandemickej situácie sledovali online stream zo štúdia.

Kedy sa vidíme najbližšie?

V štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Konkrétne? 27.04.2023

Podujatie Girl’s Day je súčasťou celosvetových osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa každoročne koná vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Medzinárodný deň žien v IT vyhlásila po prvý raz v roku 2011 International Telecomunication Union (ITU), špecializovaná agentúra pôsobiaca pri Organizácii spojených národov (OSN). Oslavy tohto dňa sme spopularizovali na Slovensku už v roku 2014, kedy sme celkom po prvý raz zorganizovali unikátny kariérny deň pre stredoškoláčky Girl’s Day, počas ktorého si dievčatá môžu vyskúšať, aké to je pracovať alebo študovať IT.

Povedali o Girl's Day

Kto je Aj Ty v IT? Organizátor Girl's day na Slovensku.

Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom tiež mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. 

Svojimi aktivitami búrame spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venujeme sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracujeme tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých deväť rokov činnosti prešlo našimi workshopmi, kurzami a akadémia viac ako 30 tisíc dievčat a žien vo viac ako 30 slovenských mestách. V roku 2020 Aj Ty v IT získalo nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.