Join us to work something out. Always happy to help!

Čo je
Girl's Day?

Podujatie je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Na Slovensku ho už od roku 2014 zastrešuje občianske združenie Aj Ty v IT.

Jeho cieľom je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15- 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka.

A tak IT organizácie, firmy aj univerzity otvárajú v tento deň svoje brány, aby stredoškoláčky na celom Slovensku mohli nahliadnuť do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho sveta a na vlastné oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie v sektore.

Čo je Girl's Day?

Podujatie, ktoré je súčasťou celosvetových osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT.

Ako často?

Koná sa každoročne vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci.

Kto ho založil?

Vyhlásila ho po prvý raz v roku 2011 International Telecomunication Union (ITU), špecializovaná agentúra pôsobiaca pri Organizácii spojených národov (OSN).

Od kedy sa organizuje na Slovensku?

Oslavy začali v roku 2014, kedy sme celkom po prvý raz zorganizovali unikátny kariérny deň pre stredoškoláčky.

Čo je jeho súčasťou?

Počas podujatia sa stredoškoláčky stretávajú vo firmách alebo počas pandemickej situácie sledujú online stream zo štúdia.

Kedy sa vidíme najbližšie?

V štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci.

História

Galéria

Posledné ročníky

2022

Online stream
Druhý ročník streamu otvoril svoje online brány takmer pre 1 800 účastníčiek.

2021

Online stream
Prvý ročník online Girl's Day bol pre nás príjemnou výzvou.

2019

Návštevy vo firmách
Stredoškoláčky zažili firemnú kultúru po celom Slovensku.