Počet voľných miest: 19 z 20

Čas

10:00 - 11:30

Programujeme IoT zariadenie v MicroPython-e (KMMOA), FRI UNIZA

Workshop, ako si v Pythone naprogramovať vlastné zariadenie za pár eur pripojené do internetu na báze NodeMCU (ESP8266).
Miestnosť RA301.

Fakulta riadenia a informatiky, UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky, UNIZA

Univerzitná 1, Žilina, Slovensko
X