Počet voľných miest: 2 z 20

Čas

9:00 - 13:10

MATFYZ je IN

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Vám poskytne ukážky práce a zaujímavostí z oblasti informačných technológií.
Poskytneme Vám základné informácie o možnostiach štúdia či mimoškolského vyžitia na Fakulte.
Tri naše skvelé prednášateľky Vám predstavia časť svojej práce a pokúsia sa Vám ukázať krásu a využitie IT.

Program

9:00 - 9:30
Úvod, privítanie...
Poskytneme Vám základné informácie o možnostiach štúdia či mimoškolského vyžitia na Fakulte.
9:30 - 10:15
Dokážeme čítať ľudské myšlienky?
Elektrickú aktivitu mozgu je možné merať pomocou elektród priložených k povrchu hlavy. Vieme z nameraných signálov dešifrovať, "čo má meraná osoba v hlave"? Dokážeme prečítať jej myšlienky? Nie len takýmto otázkam sa venujeme v Centre pre kognitívnu vedu na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK. V krátkej prednáške sa ich pokúsime zodpovedať. RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
10:15 - 11:00
"Bioinformatika: Čo máme zapísané v génoch?"
Ako sa líšia ľudia od šimpanzov a ľudia navzájom? Prečo musia odpovede na takéto otázky hľadať biológovia spolu s informatikmi? Čo viem o ľudskej DNA zistiť zo svojho počítača? doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
11:00 - 11:55
Diskusia
čas na malú pauzu s možnosťou diskusie s aktuálnymi študantkami it odborov na našej Fakulte študentky a doktorandky Fakulty
11:55 - 12:40
Kódovanie - ako zabezpečiť bezchybnú komunikáciu.
S komunikáciou sú často problémy. My sa na tie matematické a informatické problémy v komunikácii pozrieme trochu podrobnejšie: Povieme si načo nám je kódovanie a čo k nemu potrebujeme. doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
12:40 - 13:10
Obed
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava
X