Počet voľných miest: 2 z 25

Čas

9:00 - 10:30

3D skenovanie (KST), FRI UNIZA

Program sa zameria okrem vysvetlenia spôsobu zapojenia študentov do reálnych projektov pre prax aj na opis práce tvorby 3D modelu z reálneho objektu (nehnuteľnosti). V interiérových podmienkach budú predstavené ukážky skenovania, práce s mračnom bodov, tvorba 3D modelu a jeho publikovania.

Fakulta riadenia a informatiky, UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky, UNIZA

Univerzitná 1, Žilina, Slovensko
X