fbpx

Pre hosťujúce organizácie

Ako bude vyzerať Girl’s Day v roku 2021:  vzhľadom na epidemiologickú situáciu realizujeme Girl’s Day v online forme. Pripravujeme jedno veľké podujatie pre stredoškoláčky z celého Slovenska. Ak chcete byť súčasťou a chcete nás podporiť, kontaktujte nás na: girls_day@ajtyvit.sk

 

 

Ako vyzerá Girl’s Day zvyčajne: koná sa vo firmách a na vysokých školách, ktoré pôsobia v oblasti informačno-komunikačných technológií. Cieľom akcie je prepojiť stredoškoláčky s IT organizáciami, predstaviť im atraktívnosť moderných technológií ako aj možnosti ich ďalšieho kariérneho uplatnenia.

Pre firmy je Girl´s day ideálnou príležitosťou spoznať, ako rozmýšľa a koná nastávajúca generácia.

Čo to pre hosťujúcu organizáciu znamená: potreba vyčleniť si v deň konania časť doobedia alebo poobedia pre skupinu dievčat a venovať sa im. Počet dievčat, ktoré príjmete, závisí od vašich možností. Môže ich byť 5, 10 ale i 30.

Množstvo dievčat, ktoré sa môže programu u vás zúčastniť, bude uvedené pri registrácii do vášho podniku, a následne sa bude znižovať v závislosti od potvrdených registrácií.

Program

Orientačný návod a doporučenie k príprave programu vám poskytneme po potvrdení vašej účasti na projekte.

Dievčatá

Registrácia dievčat prebehne cez stránky www.girlsday.sk v závislosti od miesta ich bydliska a možností na návštevu, ktoré tam majú. Dievčatá si vyberú konkrétny podnik, do ktorého sa registrujú na návštevu. Po uzavretí registrácií má podnik k dispozícii počet dievčat, ktoré prídu a ich zoznam.

Čas

Zvyčajne medzi 9,00 – 14,00 h, výber konkrétnych hodín nechávame na vás. Doporučujeme program v rozsahu cca 2-3 hodiny.

Údaje k registrácii

Pri registrácii do každého podniku bude uvedené:

  • Názov organizácie, adresa, logo
  • Program
  • Trvanie programu
  • Zostávajúca kapacita

Pre akékoľvek otázky nás kontaktuje na girls_day@ajtyvit.sk.