Pre hosťujúce organizácie

Girl’s Day prebehne v podnikoch, vysokých školách, organizáciach (ďalej hosťujúce organizácie), ktoré pôsobia v oblasti informačno-komunikačných technológií alebo inej, a môžu dievčatám ukázať, ako pracuje IT oddelenie v ich podnikoch. Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 15-19 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.

Čo to pre hosťujúcu organizáciu znamená: potreba vyčleniť si časť doobedia alebo poobedia vo štvrtok 23. apríla 2020 pre skupinu dievčat a venovať sa im. Počet dievčat, ktoré príjmete, závisí od vašich možností. Môže ich byť 5, 10 ale i 30.

Množstvo dievčat bude uvedené pri registrácii do vášho podniku, a následne sa bude znižovať v závislosti od potvrdených registrácií.

Program

Orientačný návod a doporučenie k príprave programu vám poskytneme po potvrdení vašej účasti na projekte.

Dievčatá

Registrácia dievčat prebehne cez stránky www.girlsday.sk v závislosti od miesta ich bydliska a možností na návštevu, ktoré tam majú. Dievčatá si vyberú konkrétny podnik, do ktorého sa registrujú na návštevu. Po uzavretí registrácií podnik od nás obdrží počet dievčat, ktoré prídu a ich zoznam.

Čas

Zvyčajne medzi 9,00 – 14,00 h, výber konkrétnych hodín nechávame na vás. Doporučujeme program v rozsahu cca 2-3 hodiny.

Údaje k registrácii

Pri registrácii do každého podniku bude uvedené:

  • Názov hosťujúcej organizácie, adresa (+ logo podniku)
  • Program
  • Trvanie programu
  • Zostávajúca kapacita

Pre akékoľvek otázky nás kontaktuje na girls_day@ajtyvit.sk.