fbpx


Počet voľných miest: 0 z 0

Čas

8:30 - 13:30

Sekcia Digitálnej Agendy MIRRI

Osobná účasť

ZRUŠENÉ pre covid.

Príď spoznať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Dozvieš sa o Stratégii Digitálnej Transformácie Slovenska, povieme si niečo o umelej inteligencii a predstavíme vývojársky cyklus v IKT. Tešíme sa na Teba!

Program

Nový deň

8:30 - 8:45
Príchod a registrácia skupiny stredoškoláčok na Sekcii Digitálnej Agendy
– recepcia MIRRI na ôsmom poschodí, Dúbravská cesta 4, Bratislava
8:45 - 9:00
Presun do konferenčnej miestnosti (inovačný lab)
9:00 - 9:30
Slávnostné otvorenie dňa otvorených dverí
Príhovor Mgr. Jana Novohradská, MSc. vedúca agendy Ženy v Digitálnej Dobe
9:30 - 10:00
Prezentácia Stratégie Digitálnej Transformácie Slovenska a Akčného Plánu
10:00 - 10:30
Prezentácia o architektúre egovernmentu
10:30 - 11:00
Prestávka spojená s príležitosťou sieťovania so zamestnancami oddelenia/úradu a občerstvenie
11:00 - 11:30
Úvod do problematiky umelej inteligencie - Používania nástrojov umelej inteligencii pri digitalizácii verejnej správy
11:30 - 12:00
Prezentácia možných IKT pozícií vo verejnej správe: vývojársky cyklus v IKT
12:00 - 13:00
Obed s možnosťou sieťovania so zamestnankyňami úradu
13:00 - 13:30
Vyplnenie dotazníka a záverečné slová – Odhlásenie a odchod stredoškoláčok
Rezervácie na túto udalosť sú zaplnené!
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
https://www.mirri.gov.sk/index.html

MIRRI SR

Dúbravská cesta 4, Karlova Ves, Slovensko