fbpx


Počet voľných miest: 4 z 20

Čas

8:30 - 13:30

MatFyz je In

Osobná účasť

Poskytneme Vám základné informácie o možnostiach štúdia či mimoškolského vyžitia na Fakulte. Budete maž možnosť stretnúť sa s aktuálnymi študentkami našej Fakulty a prediskutovať s nimi všetky záludnosti štúdia na Matfyze. Učitelia Vás nechajú nahliadnuť do prednášok nie len z programovania.

Program

Nový deň

9:00 - 9:30
Úvod, privítanie...
Poskytneme Vám základné informácie o možnostiach štúdia či mimoškolského vyžitia na Fakulte.
9:30 - 10:15
Dokážeme čítať ľudské myšlienky?
Elektrickú aktivitu mozgu je možné merať pomocou elektród priložených k povrchu hlavy. Vieme z nameraných signálov dešifrovať, "čo má meraná osoba v hlave"? Dokážeme prečítať jej myšlienky? Nie len takýmto otázkam sa venujeme v Centre pre kognitívnu vedu na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK. V krátkej prednáške sa ich pokúsime zodpovedať.
10:15 - 11:00
"Bioinformatika: Čo máme zapísané v génoch?"
Ako sa líšia ľudia od šimpanzov a ľudia navzájom? Prečo musia odpovede na takéto otázky hľadať biológovia spolu s informatikmi? Čo viem o ľudskej DNA zistiť zo svojho počítača?
11.00 - 11"55
Diskusia
čas na malú pauzu s možnosťou diskusie s aktuálnymi študentkami IT odborov na našej Fakulte
11:55 - 12:40
Kódovanie - ako zabezpečiť bezchybnú komunikáciu.
S komunikáciou sú často problémy. My sa na tie matematické a informatické problémy v komunikácii pozrieme trochu podrobnejšie: Povieme si načo nám je kódovanie a čo k nemu potrebujeme.
12:40 - 13:10
Obed
v sprievode študentiek Fakulty
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
https://fmph.uniba.sk/

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava