fbpx


Počet voľných miest: 17 z 30

Čas

10:00 - 13:00

Girl´s Day 2020 na Fakulte informatiky a informačných technológií

Online podujatie

Program
10:00 -10:10 pripojenie, úvod
10:10 -10:25 uvítanie dekana a prodekana
10:30 – 10:55 ukážka prednášky na FIIT
11:00 – 12:30 prehliadka laboratórií
12:35 – 13:00 diskusia so študentkami FIIT 

Program bude realizovaný v online forme – môže nastať mierna zmena programu a času jednotlivých prezentácií (skrátenie prezentácií).

Laboratória:
3Dlab (lab. 3.38)
Predstavíme ti miesto, kde sa môžeš počas štúdia realizovať. Ukážeme ti základy IoT (internetu vecí), 3D modelovania a 3D tlače a aj niečo z virtuálnej reality (HTC Vive).

ESLAB: laboratórium vnorených systémov (lab. 1.35)
Uvidíš mikropočítače vyvinuté v rámci projektov, logické analyzátory, emulátory, programátory, MP vývojové kity, XILINX vývojové kity.

Chyť internet do svojich rúk – Cisco Networking Academy (lab. 1.04)
Chceš sa stať sieťovou špecialistkou, poznať sieťové protokoly a zariadenia, ktoré sa bežne používajú v sieťach poskytovateľov internetového pripojenia? Určite zamier do Cisco sieťovej akadémie, kde nadobudneš teoretické a praktické vedomosti neoceniteľné pre budúcu sieťarku.

Molpirlab – IT v doprave (lab. 5.36)
Autá sú v dnešnej dobe tvorené veľkým množstvom rôznych procesorov a senzorov. Niekedy chceme vedieť informácie, ktoré si vymieňajú. Inokedy je pre nás zaujímavé analyzovať dopravu ako celok, prípadne navrhovať rôzne zlepšenia pre cestovanie pasažierov na dlhšie trasy. Poznáš tie monitory v autobusoch v sedačkách cestujúcich? Tak si sa už stretol s prácou našich študentov 🙂

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita v Bratislave
https://www.fiit.stuba.sk/

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ilkovičova 2, Bratislava, 842 16, Slovensko